Intervisie

Uitdagend

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling. Een vorm van ‘gestructureerde feedback’. Intervisie draait om onderlinge interactie binnen een groep vakgenoten. Met als onderwerp de vele uitdagingen die de praktijk ons stelt. Het is een uitdagende manier om je eigen én de collectieve denkkracht en creativiteit maximaal te benutten.


De kracht van persoonlijk contact: waar bevlogen vakgenoten bij elkaar komen, daar doe je inspiratie op.

Pluspunten

Iedere advocaat moet een vorm van gestructureerde feedback kiezen. Het levert opleidingspunten op en telt mee voor het behalen van de Kwaliteitstoetsen. Loods Academy is er voor advocaten die graag investeren in pluspunten.

Zo leert een goede intervisiebijeenkomst deelnemers zichzelf te verbeteren op basis van ervaringen van anderen, creatief te denken, innovatief problemen op te lossen en soms ook te relativeren. Intervisie heeft een positief effect op de groep en versterkt het gevoel van solidariteit tussen verschillende de deelnemers. Zo verbetert het ook jouw teamwork.

Intervisie werkt zowel in maatschappen, onder kantoorgenoten als in groepen deelnemers die elkaar vooraf nog niet kenden.

Wil je verrast worden door wat er in de groep ontstaat als iedereen er vol voor gaat? Dan ben je bij ons aan het goede adres!


Een ‘must’ voor jezelf. Want goed zijn in je vak vraagt zoveel meer dan kennis van het recht alleen.

Face to face

De intervisies en masterclasses van Loods Academy worden begeleid door ervaren, enthousiaste en inspirerende professionals die een schat aan kennis en ervaring uit het juridische werkveld meebrengen. Onze gecertificeerde intervisiebegeleiders stroomlijnen de gesprekken. Ze creëren een setting waarin deelnemers onderling gemakkelijk verbinding leggen. Waarin de openheid ontstaat die nodig is voor optimale kruisbestuiving.

Bij Loods Academy organiseren wij het liefst fysieke bijeenkomsten. Het geeft je als deelnemer echt een extra dimensie. Uiteraard coronaproof op 1,5 meter afstand. Ervaar het en neem contact met ons op om je bij een intervisiegroep aan te sluiten.