Privacy-verklaring Loods Academy

1. PRIVACY

Loods Academy wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Loods Academy uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Loods Academy verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Loods Academy voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van Loods Academy;
 • prospects van Loods Academy;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor publicaties en uitnodigingen van Loods Academy.
2. VERKRIJGEN PERSOONSGEGEVENS

Loods Academy verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
  • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Loods Academy voor de behandeling van uw zaak;
  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waarvoor u werkzaam bent.
3. DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Loods Academy verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Loods Academy om u publicaties en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Loods Academy verwerkt en met welk doel.

  Persoonsgegevens doeleinden
  Naam (inclusief initialen)
  Adres privé en zakelijk
  Maatschappelijke functie
  Titel(s)
  Emailadres
  Telefoonnummer vast en mobiel
  Geslacht
  Bedrijf of organisatie
  Uw contactpersoon bij Loods Academy
  Juridische interessegebieden, zoals door u aan Loods Academy kenbaar gemaakt (Eerder aan u verzonden) publicaties en uitnodigingen voor evenementen van Loods Academy
  Contactgegevens van uw assistent
4. COOKIES

Om bezoeken aan loods-academy.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

1.Noodzakelijke Cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

2. Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

3. Social Media Plugins
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, LinkedIn en Google.

5. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Loods Academy informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Loods Academy stopt met het versturen van publicaties, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

 • Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:
 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming ophoudt te bestaan of wanneer u langer dan 5 jaar geen contact hebt gehad met Loods Academy.
6. UW RECHTEN

Onderaan elke digitale mailing die u van Loods Academy ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Loods Academy te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Loods Academy, Maliebaan 45, 3581 CD te Utrecht of aan info@loods-academy.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

7. UW PERSOONSGEGEVENS EN DERDEN

Loods Academy deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Loods Academy kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

8. DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Loods Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Loods Academy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.loods-academy.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

10. CONTACT

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Loods Academy, Maliebaan 45, 3581 CD te Utrecht, of kunt u contact opnemen via info@loods-academy.nl Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van Loods Academy kunt u contact opnemen via info@loods-academy.nl

Utrecht, januari 2021