Disclaimer

www.loodsacademy.nl is een website van de maatschap Loods Academy. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De website is met zorg samengesteld. Loods Academy staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. Loods Academy kan de inhoud van de website bovendien op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. Loods Academy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Loods Academy niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Het auteursrecht op deze website is voorbehouden.

Zie ook onze algemene voorwaarden.