Annelies is een ervaren procesadvocaat. Ze werkt al ruim twintig jaar als specialist op het scherpe snijvlak van het economisch strafrecht en het bestuursrecht. Daar waar het gaat om economische sancties en straf- of bestuursrechtelijke aansprakelijkheden van ondernemers.

Voor vakgenoten is ze, mede vanwege haar ervaring als lid van de Raad van de Orde van Advocaten in Den Haag, een gewaardeerde sparringpartner. Ze geeft onderwijs aan advocaten, in samenwerking met onder meer Lex Lumen. Kenmerkende kwaliteiten: analytisch, creatief, strategisch, resultaatgericht, enthousiasmerend.

Annelies is een actief intervisiebegeleider, lid van het team LawCare van de Nederlandse Orde van Advocaten en lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Contact

Volg Annelies