Masterclass Jeugdrecht

Effectieve en strategische belangenbehartiging van jeugdigen en hun ouders

Door aanbestedingsproblematiek en kennisgebrek bij de gemeenten die voor jeugdzorg verantwoordelijk zijn, is juiste en tijdige hulp voor jeugdigen schaars. Hierdoor verdiepen de problemen zich eerder dan dat ze worden opgelost. De gebrekkige situatie leidt vaak tot een ongewenste dynamiek tussen alle betrokkenen.

Jeugdigen, hun ouders en hun vertegenwoordigers zien zich verder regelmatig geconfronteerd met onjuiste en/of niet onderbouwde rapportages. De advocaat die vragen stelt, tegenspraak biedt en waar nodig een klacht indient, wordt al gauw gezien als strijdend en niet oplossingsgericht. Zo loop je als advocaat het risico verstrikt te raken in het proces en invloed te verliezen op de rechter en andere betrokkenen.

Hoe bepaal je in deze woelige wateren als advocaat een goede koers? Hoe beweeg je je als advocaat in dit dynamische veld met zoveel belangen?

Onze docenten zijn betrokken types. Zij kennen de problemen in de praktijk van het jeugdrecht van binnen en buiten. Vanuit hun expertise en ervaring bieden zij deelnemers aan deze masterclass inzicht in de wijze waarop belangen van jeugdigen en ouders in het jeugdrecht effectief kunnen worden behartigd. Na de masterclass blijven zij graag met de deelnemers in contact om elkaar vanuit ons netwerk te blijven informeren en inspireren.

Doelgroep

  • Gevorderde jeugdrechtadvocaten met vijf jaar praktijkervaring of meer.
  • Gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten die zich samen met collega’s verder willen verdiepen in de turbulente toepassing van de jeugdzorg om de belangen van jeugdigen en hun ouders met nieuwe inzichten te behartigen.
  • De strategische masterclasses van Loods Academy vinden plaats in kleine groepjes maximaal van 15 advocaten. In een ontspannen omgeving worden deelnemers aangemoedigd met én van elkaar te leren met als doel dat zij hun cliënten effectiever kunnen adviseren.

Inhoud

  • Implicaties van goed feitenonderzoek.
  • Het voeren van effectieve geschillenprocedures en civielrechtelijke procedures om waarheidsvinding in de onderzoeken in de jeugdzorgketen te bewaken en te bevorderen.
  • Mogelijkheden om goede en tijdige diagnostiek van de jeugdige af te dwingen.
  • Hoe met een beroep op ‘de aanvaardbare termijn’ behandeling mogelijk te maken is in verband met de wachtlijstproblematiek.

Programma

In de ochtend besteden we aandacht aan het juridisch kader waarbinnen jeugdrechtadvocaten opereren. In de middag ligt de nadruk op de effectieve procesvoering in de praktijk en is er ruimte voor discussie en reflectie

08.30 – 09.00 : inloop en registratie
09.00 – 10.45 : actuele ontwikkelingen rond tot kernbegrippen uit het jeugdrecht
11.00 – 11.15 : pauze
11.30 – 13.30 : effectieve procesvoering in het jeugdrecht (klachtrecht, geschillenregelingen, mogelijkheden kort geding etc.)
13.30 – 14.30 : lunchpauze
14.30 – 15.30 : presentatie casuïstiek en samen aan de slag (begeleide werkvorm waarin deelnemers onder begeleiding van de docenten in groepen de inhoud van de ochtend toepassen en met hun werkervaring verbinden)
15.30 – 15.45 : pauze
15.45 – 17.00 : bespreking casuïstiek en mogelijke strategieën, leren van oplossingsrichtingen uit de verschillende groepen, discussie en reflectie

Deskundigheid delen

Na het afronden van de Masterclass ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor een LinkedIn-groep om met elkaar in contact te blijven over interessante onderwerpen uit jeugdrecht.